Praktijkinformatie

Spreekuren

Onze praktijk is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur. De praktijk is gesloten van 12:30 tot 14:30 uur, behalve voor spoedgevallen.

Spoedgevallen

Overdag (8:00 tot 17:00 uur)
Voor spoedgevallen kunnen wij u in de meeste gevallen in onze praktijk helpen. U kunt hiervoor altijd direct terecht. Belt u met de assistente voor overleg: 046 – 4571144 (druk 1)
.
Buiten kantoortijden
.
Voor acute huisartsenhulp buiten kantoortijden zijn we aangesloten bij de Spoedpost in het Zuyderland ziekenhuis Sittard. Voor spoedeisende hulp dient u telefonisch contact op te nemen: 046 – 4009925

.
Indien u ons praktijknummer belt wordt u automatisch doorgeschakeld.

Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Per consult wordt 10 minuten ingepland voor één persoon. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, of een afspraak voor meerdere personen wil maken, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak of overleg met de assistente. Indien u een afspraak afzegt, wilt u dit dan ruim van te voren doen, dan gebruiken wij die tijd nog voor andere patiënten.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om zelf naar de praktijk te komen. U kunt een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen tot 10:00 uur. Voor een goede planning heeft de assistente informatie nodig over de aard en de ernst van de klachten.

Telefonisch Spreekuur

We zijn de hele dag telefonisch bereikbaar voor uw vragen. Van 12.30 tot 14:30 uur zijn wij alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Leg uw vraag voor aan de assistente. Zo nodig wordt u op een later tijdstip teruggebeld.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u telefonisch of aan de balie bestellen. Bestel herhaalreceptuur tijdig (denk aan weekend en feestdagen). U kunt herhaalrecepten voor chronische medicatie (dit is medicatie die u dagelijks gebruikt) ook bestellen via internet www.receptenlijnsittard.nl

Praktische informatie

Als u het praktijknummer belt krijgt u een keuze menu. U kunt dan kiezen voor de spoedlijn, de receptenlijn en de lijn voor telefonische contact met de doktersassistente. Het kan voorkomen, dat er veel gebeld wordt en de wachttijd voor de doktersassistente kan soms oplopen i.v.m. drukte. Belt u dan eventueel later nog eens. Deze spoedlijn is uitsluitend bedoeld voor gevallen, waarbij direct medische hulp noodzakelijk is, en wordt altijd onmiddellijk beantwoordt.

Medische verklaringen

Waarom Uw huisarts geen ‘medische verklaring’ afgeeft.
.
Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.
.
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij of zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn; is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
.
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).
.
De KNMG heeft over dit onderwerp een verklaring opgesteld in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Klik HIER op de verklaring om hem te openen en eventueel af te drukken.

Uitschrijven als patiënt

Mocht u zich willen uitschrijven als patiënt bij huisartsenpraktijk Kleine Steeg neemt u dan s.v.p. contact op met de praktijk.

Patiëntenstop

Om de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg optimaal te borgen nemen we op dit moment geen nieuwe patiënten aan. Alleen bij gezinsuitbreiding of samenwonen van ingeschreven patiënten wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Agressie in de praktijk

Helaas krijgen we nu en dan te maken met agressie of geweld in de praktijk en aan de telefoon. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die agressieve uitingen moet incasseren, is dit erg vervelend en bedreigend. We hebben daarom besloten dat we geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers tolereren. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schriftelijk vastgelegd en besproken binnen ons team. De huisarts zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen.
.
Dit kan het volgende inhouden:

   • De desbetreffende persoon dient zijn excuses aan te bieden aan de betrokken medewerker.
   • De politie kan worden ingeschakeld en indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan.
   • Bij herhaalde voorvallen of zeer ernstige incidenten kan worden besloten dat desbetreffende persoon niet langer welkom is in de praktijk. Voor patiënten kan dit betekenen dat ze een andere huisarts moeten zoeken.

Bloedprikken

In onze praktijk kunt u enkel op afspraak tussen 8.00 uur – 12.00 uur bloed laten prikken

Klachtenregeling

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter.

Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, zijn assistente of waarnemer.
.
Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een goed gesprek.

Probeert u altijd eerst het probleem met de direct betrokkene te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.

Lees meer...

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, POH’er of waarnemer die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne procedure Huisartsenpraktijk Kleine Steeg.

Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit Klachtenformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan uw klacht in behandeling volgens onze interne Klachtenregeling procedure.
.
Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Z
ie hiervoor:  https://skge.nl
.
U kunt ook informatie vinden op thuisarts.nl. https://www.thuisarts.nl/rechten-en-plichten-van-patienten

Elektronisch Medische Gegevens Delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt). Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hier rechts het filmpje bekijken van VZVZ

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.
.
Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de regio-indeling kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlener gegevens kan uitwisselen.
.
Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Meer weten over Ik geef toestemming?

HIER ik geef toestemming. U wordt vervolgens doorverwezen naar de naar officiële website van De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Op reis? …en gebruikt U medicatie?

Als u op reis gaat, en chronische medicatie gebruikt is het goed om te weten dat voor sommige medicijnen een aparte verklaring nodig is.
.
U kunt HIER lezen om welke medicijnen het gaat, en welke verklaring u dan nodig heeft.
Voor sommige landen is het al beter geregeld en is een Schengenverklaring voldoende.
Om te weten om welke landen het gaat, klik HIER
.
Let op de duur van uw reis, want als u langer dan 30 dagen gaat hebt u een andere (Schengen)verklaring nodig.
.
Als u inderdaad een Schengenverklaring nodig hebt, kunt u de verklaring HIER downloaden.
.
Vervolgens neemt u de ingevulde verklaring mee naar de praktijk, en kan uw huisarts er een handtekening onder zetten. Daarna stuurt u het formulier op, de informatie staat op dezelfde pagina als waar u de (Schengen)verklaring hebt gedownload.

Gezonde leefstijl en voeding

HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen vanaf 18 jaar. Doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Het programma richt zich op zowel eten als op bewegen. Dit heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen. Daarom staan bewegen, gedrag, voeding en Positieve Gezondheid centraal. De nieuwe leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid, een betere gezondheid en langere participatie in de samenleving.
.
Het programma is in het bijzonder bedoeld voor kwetsbare senioren van 50 jaar en ouder met overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op CVRM of DM2, of kwetsbare senioren van 50 jaar en ouder met obesitas (BMI > 30). Doorverwijzing van deelnemers gebeurt door huisartsen en praktijkondersteuners.
.
Als u geïnteresseerd bent in een verbetering van leefstijl en voeding, kunt u HIER extra informatie vinden.
.
Aanmelding gaat via de huisarts of praktijkondersteuner

HaZo24 gecertificeerd

In mei 2017 is onze praktijk voor het eerst HaZo24 gecertificeerd, en in het voorjaar van 2020 hebben we het certificaat opnieuw mogen ontvangen.

HaZo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het laat zien dat er binnen onze praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

 

Wat is HaZo24 precies?

HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert. Het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep. Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
 • Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
 • Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs.
 • Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
 • Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.
 • Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

Uw mening van belang!

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de uitingen en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De assistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst. Meer informatie over HaZo24 vindt u op https://www.hazo24.nl/

thuisarts

Meer informatie over uw gezondheid? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Translate »
Call Now Button