Zorgverleners

Doktersassistenten team 2022 - Huisartsenpraktijk DeKleine Steeg

Dokterassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.
.

U kunt bij de doktersassistente terecht voor:

   • informatie
   • herhaalrecepten
   • het meten van de bloeddruk
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • zwangerschapstest
   • urine onderzoek
   • suiker- en Hb-controle
   • plaatsen van injecties
   • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
   • wijzigen van adresgegevens
   • ECG (hartfilmpje) maken
   • doppler onderzoek bij perifeer vaatlijden
   • gehooronderzoek (audiometrie)

.
Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

POH GGZ

Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressieve- , angst- of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) verwijzen.
.
In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De behandeling vindt altijd plaats in overleg met uw huisarts en kan bestaan uit een aantal gesprekken. Daarnaast kan de POH GGZ beoordelen of er specialistische hulp moet worden ingeschakeld, zoals bij GGZ organisaties, vrijgevestigde psychiaters of psychologen.

 

POH GGZ Francine Simon

HET WERK VAN DE PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK 

De praktijkondersteuner somatiek is speciaal opgeleid om mensen met een chronische ziekte te begeleiden. Zij geeft adviezen en voorlichting om zo klachten te verminderen en complicaties te voorkomen. Hierbij is het van belang om regelmatig op controle te komen, zodat de behandeling zo optimaal mogelijk kan worden aangepast.
.
Zij begeleiden mensen met:

   • Diabetes mellitus type 2
   • COPD
   • Stoppen met roken
   • Hart en vaatziekten
Translate »
Call Now Button